Predugovorna obavijest

Opći uvjeti

Sklapanje ugovora

Raskid ugovora

Reklamacija / zamjena artikala

Način plaćanja

Cijene

Dostava

Isporuka artikala

PREDUGOVORNA OBAVIJEST
Na uvjete poslovanja i korištenja stranice www.orljava.hr i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstava daljnje komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja korištenja, osim u slučaju da se ugovorne strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14), Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14 i 110/15) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/5, NN 41/08 i 125/111 i 78/15).

OPĆI UVJETI
Za pristup i korištenje internetske stranice www.orljava.hr i primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja internetske stranice i usluge te svi važeći zakoni i drugi pravni propisi. Kao preduvjet za kupovinu na ovoj stranici jest ispunjavanje forme za narudžbu i plaćanje narudžbe nakon primitka informacija za uplatu. Vaša je obveza da Uvjete korištenja povremeno ponovno pročitate kako biste se upoznali s eventualnim promjenama. Korištenje stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja podrazumijevat će da ste s izmjenama upoznati te da ih razumijete i u cijelosti prihvaćate. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

SKLAPANJE UGOVORA
Izlaganje artikala u online trgovini ne predstavlja pravno obvezujuću ponudu već samo neobvezujući online katalog. Nakon unošenja osobnih podataka u web formi ispod artikla pritiskom na tipku „POŠALJI NARUDŽBU“, šaljete obvezujuću narudžbu za odabrani artikl. Naša internet trgovina nema sustav “košarice” i “prijave korisnika” pa ukoliko želite naručiti više različitih artikala potrebno je za svaki novi artikl napraviti novi unos narudžbe. Sve narudžbe zaprimljene u istom danu s istim kontakt podacima tretirat ćemo kao jednu narudžbu, odnosno jedan paket, pa ćemo shodno tome računati i samo jednu cijenu poštarine za sve narudžbe (više na Dostava). Potvrde narudžbi izdaju se automatski mailom te one ne predstavljaju prihvat ugovora. Vašu narudžbu odobravamo slanjem prihvata narudžbe putem e-mail pošte u kojem šaljemo i podatke za uplatu naručenih artikala na naš račun. Uplatom narudžbe na račun tvrtke Orljava d.o.o. sklapa se ugovor između korisnika i tvrtke. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta. Predmet ugovora je kupnja odabranog artikla putem web shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik uplati narudžbu.

RASKID UGOVORA
Korisnik ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor. Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je korisniku, ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom u obliku obrasca za jednostrani raskid ugovora. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. Korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana davanja izjave o raskidu ugovora. Prekoračenje ovog roka rezultira gubitkom prava na jednostrani raskid odnosno povrat plaćenog. Troškove povrata proizvoda snosi korisnik.Korisnik isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (izgubljeni dijelovi, naknadna oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.Ukoliko je artikli vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.Orljava d.o.o. će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen odnosno, nakon što mu korisnik dostavi dokaz da je proizvod na isti način na koji mu je dostavljen, poslao natrag.Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete zatražiti slanjem e-maila na orljava@orljava.hr. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

REKLAMACIJA / ZAMJENA ARTIKALA
Ako isporučena roba ima nedostatke, imate pravo na zakonom propisane zahtjeve. Korisnik ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu na reklamaciju ili zamjenu artikala. Reklamacija ili zamjena artikala priznaje se samo uz prethodno kontaktiranje reklamacijskog odjela na reklamacije@orljava.hr nakon čega će se naše osoblje javiti s uvjetima i procedurom zamjene artikala. Čuvajte račun, bez računa nema reklamacije. 

NAČIN PLAĆANJA
Opća uplatnica / virman / internet bankarstvo prema poslanom predračunu. Nakon evidentirane uplate pokrećemo proces pakiranja i dostave vaše narudžbe.

CIJENE
Cijene artikala su izražene u hrvatskim kunama i sadrže zakonom propisani PDV.

DOSTAVA
Narudžbe se isporučuju samo unutar Republike Hrvatske. Troškovi dostave iznose 30,00 kn + PDV za sve narudžbe manje od 500 kn, dok je za narudžbe preko 500 kn dostava besplatna za područje Hrvatske.

Naša internet trgovina nema sustav “košarice” i “prijave korisnika” pa ukoliko želite naručiti više različitih artikala potrebno je za svaki novi artikl napraviti novi unos narudžbe. Sve narudžbe zaprimljene u istom danu s istim kontakt podacima tretirat ćemo kao jednu narudžbu, odnosno jedan paket, pa ćemo shodno tome računati i samo jednu cijenu poštarine za sve narudžbe. Ukoliko sve vaše narudžbe u jednom danu prelaze iznos od 500 kn, dostava za njih biti će besplatna.

ISPORUKA ARTIKALA
Naručene artikle isporučujemo Overseas expressom. Isporuka će uslijediti u roku 1-3 radna dana od evidentirane uplate narudžbe, a najkasnije 20 dana ukoliko je tako dogovoreno. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti, dužni smo kupca obavijestiti, a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku ukoliko je to moguće. Sve naručene artikle nastojati ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljaka.